Historia Mazowsza

Mazowsze to region historyczny w środkowej Polsce, który obejmuje obszar między rzekami Wisłą a Bugiem. Jest to jeden z najważniejszych regionów kulturalnych i politycznych w…