warszawa

Ile jest miast na Mazowszu?

Województwo mazowieckie jest jednym z najważniejszych regionów Polski, z centrum administracyjnym w Warszawie. Obszar ten, znajdujący się w środkowej i wschodniej części kraju, jest największym pod względem powierzchni i liczy sobie aż 35 558,47 km². Zamieszkuje go ponad 5,4 mln osób, co stanowi ponad 14% populacji całego kraju.

Miasta w województwie mazowieckim: ile ich jest?

Jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój regionu jest rozwinięta sieć miast. W ostatnich latach ich liczba znacznie wzrosła, aż do liczby 95 od 1 stycznia 2022 r. Spośród nich pięć posiada status miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce i oczywiście stolica, Warszawa.

Warszawa jest zdecydowanie największym i najważniejszym miastem w regionie. Jako jedno z największych miast Europy Środkowej i Wschodniej, jest centrum polskiej gospodarki i kultury. Zajmuje powierzchnię 517,24 km² i zamieszkuje ją ponad 1,8 mln ludzi, co stanowi ponad jedną trzecią populacji województwa mazowieckiego.

Płock, położony nad Wisłą, jest drugim co do wielkości miastem Mazowsza. Liczy sobie około 121 tysięcy mieszkańców i jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. Ostrołęka, leżąca na wschód od Płocka, jest znacznie mniejsza i zamieszkuje ją około 50 tysięcy ludzi. Mimo to, jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i turystycznym. Radom, położony na południe od Warszawy, liczy sobie około 213 tysięcy mieszkańców i jest jednym z ważniejszych miast Mazowsza. Z kolei Siedlce, leżące na wschód od Warszawy, to miasto o powierzchni 32,14 km², zamieszkuje je ponad 76 tysięcy ludzi i stanowi ważny ośrodek kulturalny i naukowy w regionie.

Jakie miasta na Mazowsze warto odwiedzić?

Województwo mazowieckie jest nie tylko domem dla dużych miast, ale także dla wielu mniejszych miast i miasteczek, które pełnią ważne funkcje w regionie. Wzrost liczby miast i dynamiczny rozwój regionu, sprawiają że województwo mazowieckie stanowi serce polskiej gospodarki i jest kluczowym obszarem kraju.