Jak zagłosować na Mazowszu w wyborach samorządowych?

Wybory samorządowe to czas, kiedy każdy z nas ma szansę wpłynąć na kształt naszego miasta. Dla warszawiaków, oddanie głosu jest prostym procesem, ale warto poznać go dokładnie, aby w pełni wykorzystać swoje prawo do decydowania. Oto krótki przewodnik dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w wyborach:

Sprawdź swoje uprawnienia

Zanim udasz się na głosowanie, upewnij się, że spełniasz wymogi. Możesz zagłosować, jeśli masz ukończone co najmniej 18 lat w dniu wyborów, jesteś zarejestrowany w warszawskim rejestrze wyborców, nie masz ograniczeń prawnych orzeczonych przez sąd, oraz nie jesteś ubezwłasnowolniony.

Rejestr wyborców

Jeśli jesteś zameldowany na stałe w Warszawie, jesteś już automatycznie zarejestrowany jako wyborca. Ale jeśli zmieniłeś adres zamieszkania lub przebywasz czasowo w innej części miasta, musisz złożyć wniosek o wpisanie do rejestrów wyborczych w odpowiednim urzędzie dzielnicy.

Jak złożyć wniosek?

Twój wniosek powinien zawierać podstawowe dane osobowe, takie jak nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia i numer PESEL. Dołącz do niego kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz pisemną deklarację, w której podasz obywatelstwo i adres stałego zamieszkania lub adres ostatniego zameldowania. Decyzję o przyjęciu wniosku podejmuje właściwy organ w terminie 5 dni.

Gdzie oddać głos?

Głosujesz w miejscu, gdzie jesteś zarejestrowany jako wyborca. Skorzystaj z wyszukiwarki na stronach internetowych, aby znaleźć lokal wyborczy.

Zabierz dokument tożsamości

Przed pójściem na głosowanie, nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty, paszport lub e-dowód w aplikacji mObywatel.

Głosowanie w instytucjach publicznych

Jeśli w dniu wyborów znajdujesz się w szpitalu, domu opieki społecznej lub innym miejscu publicznym, również będziesz mógł zagłosować. Dyrektor instytucji poinformuje cię, jak to zrobić.

Oddawanie głosu w wyborach samorządowych to nie tylko obowiązek, ale też szansa na wpływ na rozwój naszego miasta. Dlatego warto poznać procedury i aktywnie uczestniczyć w demokratycznym procesie wyborczym.