Ile osób zasiada w Sejmie i Senacie?

Sejm i Senat to dwie izby parlamentu w Polsce. Oto krótki opis każdej z tych izb i informacje na temat liczby osób wchodzących w ich skład:

Sejm:

Sejm jest izbą niższą parlamentu polskiego i jest jednocześnie jednoizbowy, co oznacza, że ​​w Polsce istnieje tylko jedna izba parlamentarna, czyli właśnie Sejm. W skład Sejmu wchodzi 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Wybory do Sejmu odbywają się co 4 lata.

Senat:

Senat to izba wyższa parlamentu polskiego. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Senat ma charakter reprezentacyjny, a jego role i uprawnienia są ograniczone w porównaniu z Sejmem. Wybory do Senatu odbywają się co 4 lata, a każdy senator reprezentuje jedno z 100 okręgów wyborczych.

Skład liczbowy parlamentu

W Polskim parlamencie, który jest jednoizbowy, Sejm pełni funkcję izby niższej i składa się z 460 posłów wybieranych na 4-letnią kadencję. Natomiast Senat, jako izba wyższa, liczy 100 senatorów, również wybieranych w wyborach co 4 lata. Obie izby są istotnymi organami demokratycznego procesu legislacyjnego i pełnią kluczową rolę w tworzeniu polskiego prawa i podejmowaniu decyzji w interesie obywateli.